Stòr fhaclan agus abairtean, le pailteas thar-iomraidhean agus eisimpleirean. Le taic bho DhASG, bho Shoillse, agus bho Bhòrd na Gàidhlig. Beachd thugainn – mail@dasg.ac.uk

Tha briathrachas air a ghabhail a-steach às na goireasan poblach sònraichte seo –